هتل ORION

هتل ORION Napareuli Street 5, Vake, 0179 Tbilisi, Georgia

مشخصات

فاصله تا ...

 • Piața Eroilor ۷۰۰متر
 • Samaia Garden ۱٫۲کیلومتر
 • Queen Tamar Bridge ۱٫۳کیلومتر
 • Tbilisi TV Broadcasting Tower ۱٫۶کیلومتر
 • Mtatsminda Pantheon ۱٫۷کیلومتر
 • Parcul Vake ۲٫۱کیلومتر
 • Vake Park ۲٫۱کیلومتر
 • 9April Park ۲٫۲کیلومتر
 • Pushkin Park ۲٫۶کیلومتر
 • GWP Georgian water and power ۲٫۶کیلومتر

مشخصات تماس

Napareuli Street 5, Vake, 0179 Tbilisi, Georgia

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲