تور تفلیس 3 شب و 4 روزtbilisi tour 3 night 4 days

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت از ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  استقبال و ترانسفر فرودگاهی
  اقامت در هتل
  بیمه مسافرتی
برگزار شده دوشنبه / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: 3NT030125
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳ اردیبهشت
پایان: پنجشنبه / ۶ اردیبهشت

هر نفر اتاق 2 تخته ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
EXCLUSIVE

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت رایگان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت رایگان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۴۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت کودک 2 تا 6 ساله بدون تخت 9/790/000 تومان نت می باشد.

قیمت نوزاد 890/000 تومان نت می باشد.

شرایط سفر به گرجستان: همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد(به ازای اقامت هر نفر 100 دلار)

توضیحات:

1-صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

3-پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

4-در برخی هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد،لطفا با کانتر فروش چک شود.

5-مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر
این صورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.