تور تفلیس باتومی

تور تفلیس و باتومی - 7 شب و 8 روزtbilisi & batumi tour 7 night 8 days

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  استقبال و ترانسفر فرودگاهی
  اقامت در هتل
  بیمه مسافرتی
برگزار شده سه شنبه / ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز برگزار شده پنجشنبه / ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز برگزار شده جمعه / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز برگزار شده یکشنبه / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: 7NT030123
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۴ اردیبهشت
پایان: یکشنبه / ۹ اردیبهشت
کد تور: 7NT030123
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۶ اردیبهشت
پایان: سه شنبه / ۱۱ اردیبهشت
کد تور: 7NT030123
تاریخ اعتبار: جمعه / ۷ اردیبهشت
پایان: چهارشنبه / ۱۲ اردیبهشت
کد تور: 7NT030123
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۹ اردیبهشت
پایان: جمعه / ۱۴ اردیبهشت
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۵۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود

هر نفر اتاق 2 تخته ۳۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۵۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود

هر نفر اتاق 2 تخته ۳۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۵۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود

هر نفر اتاق 2 تخته ۳۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: باتومی
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۲۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود
شهر: تفلیس

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۳۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی

هر نفر اتاق 2 تخته ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۵۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ 3 تخت چک شود

هر نفر اتاق 2 تخته ۳۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر اتاق یک تخته ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت کودک 2 تا 6 ساله بدون تخت 9/790/000 تومان نت می باشد.

قیمت نوزاد 890/000 تومان نت می باشد.

شرایط سفر به گرجستان: همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد(به ازای اقامت هر نفر 100 دلار)

توضیحات:

1-صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

3-پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

4-در برخی هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد،لطفا با کانتر فروش چک شود.

5-مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر
این صورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

برنامه سفر

تفلیس

4 شب

باتومی

3 شب