هتل MARGI

هتل MARGI D.Agmashenebeli Avenue 142, Chugureti, 0102 Tbilisi, Georgia

مشخصات

فاصله تا ...

  • Queen Tamar Bridge ۶۰۰متر
  • Piața Eroilor ۹۵۰متر
  • Samaia Garden ۱۰۰۰متر
  • GWP Georgian water and power ۱٫۲کیلومتر
  • 9 April Park ۱٫۸کیلومتر
  • Mtatsminda Pantheon ۲کیلومتر
  • Tbilisi TV Broadcasting Tower ۲٫۲کیلومتر
  • Pushkin Park ۲٫۳کیلومتر

مشخصات تماس

D.Agmashenebeli Avenue 142, Chugureti, 0102 Tbilisi, Georgia

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲