هتل LM CLUB

هتل LM CLUB Kote Marjanishvili Street #29, Chugureti, 0102 Tbilisi, Georgia

مشخصات

فاصله تا ...

 • Samaia Garden ۸۰۰متر
 • Queen Tamar Bridge ۱٫۲کیلومتر
 • 9April Park ۱٫۳کیلومتر
 • GWP Georgian water and power ۱٫۴کیلومتر
 • Piața Eroilor ۱٫۴کیلومتر
 • Mtatsminda Pantheon ۱٫۸کیلومتر
 • Pushkin Park ۱٫۸کیلومتر
 • Piața Libertății ۱٫۹کیلومتر
 • Tbilisi TV Broadcasting Tower ۱٫۹کیلومتر

مشخصات تماس

Kote Marjanishvili Street #29, Chugureti, 0102 Tbilisi, Georgia

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۵:۰۰/۲۳:۳۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۰:۰۰/۱۲:۰۰