ژاپن

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: توکیو
زبان رسمی: ژاپنی
جمعیت: ۱۲۴٫۵ میلیون نفر
واحد پول: ین (¥) (JPY)

شهرهای مهم

موقعیت