اوساکا

Osaka

مشخصات شهر

کشور: ژاپن
جمعیت: ۱۹ میلیون نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۸۱۶
ساعت:

موقعیت