هتل MYSTAYS PREMIER AKASAKA

هتل MYSTAYS PREMIER AKASAKA 107-0052 Tokyo-to, Minato-ku, Akasaka 2-17-54, Japan

مشخصات

فاصله تا ...

 • Kaishu Katsu & Ryoma Sakamoto Teacher and Student Monument ۱۰۰متر
 • Turning Hill in Akasaka Monument ۲۰۰متر
 • Naemura Yoshinori Monument ۲۵۰متر
 • Site of the House of Kaishu Katsu ۳۵۰متر
 • Sanpun-zaka Monument ۴۵۰متر
 • Okamura Chair Museum ۵۵۰متر
 • The Okura Shukokan Museum of Fine Arts ۶۰۰متر
 • Sen-oku Hakukokan Museum ۶۵۰متر
 • Hinokicho Park ۶۵۰متر
 • The Former Residence of Naoya Shiga ۶۵۰متر

مشخصات تماس

107-0052 Tokyo-to, Minato-ku, Akasaka 2-17-54, Japan

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۵:۰۰/۰۰:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۱:۰۰