باتومی

Batumi

مشخصات شهر

کشور: گرجستان
جمعیت: ۱۶۳,۴۰۰
پیش شماره تلفن: +۹۹۵۴۲۲
ساعت: