فیلیپین

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: مانیل
زبان رسمی: فیلیپینی
جمعیت: ۱۰۰ میلیون نفر
واحد پول: پزو (PHP)

شهرهای مهم

موقعیت