سبو

Cebu

مشخصات شهر

کشور: فیلیپین
جمعیت: ۸۶۶ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۶۳
ساعت:

موقعیت