پرو

مشخصات کشور

قاره: آمریکا
پایتخت: لیما
زبان رسمی: اسپانیایی
جمعیت: ۳۳ میلیون نفر
واحد پول: نوئوو سول (PEN)

موقعیت