آژانس مسافرتی رکسان گشت سپیدآژانس مسافرتی رکسان گشت سپید

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی رکسان گشت سپیدآژانس مسافرتی رکسان گشت سپید
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور های پاییز 1398

خدمات تور

– در صورت درخواست اتاق سینگل به ازای هر شب 90 یورو به مبلغ تور اضافه می شود.

– هزینه ترجمه مدارک-ورودیه سفارت – ورودیه اماکن با خود شخص متقاضی می باشد.

– دریافت خدمات نامه بانکی حداقل به مبلغ 70 میلیون تومان ارز هر نفر انفرادی می باشد و در صورت نیاز به ضمانت نامه بیشتر متعاقبا توسط آژانس به مسافر اعلام می گردد.