هتل PEARL SWISS

هتل PEARL SWISS Al Rigga Road, Dubai, United Arab Emirates

مشخصات

فاصله تا ...

 • Nasser Square ۶۵۰متر
 • Deira Clock Tower ۹۵۰متر
 • Muteena Jogging Park ۱٫۱کیلومتر
 • The Floating Bridge ۱٫۸کیلومتر
 • Al Bastakiya ۲کیلومتر
 • Dubai Museum ۲٫۳کیلومتر
 • Creek Park ۲٫۶کیلومتر
 • Heritage Village ۲٫۹کیلومتر
 • Saeed Al Maktoum House ۳کیلومتر
 • Dubai Frame ۳٫۷کیلومتر

مشخصات تماس

Al Rigga Road, Dubai, United Arab Emirates

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۰۰:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۰:۰۰/۱۲:۰۰