هتل GRAND HALIC

هتل GRAND HALIC Refik Saydam Cad. Tepebasi Bulvari No:37 Beyoglu, Beyoglu, 34430 Istanbul, Turkey

مشخصات

فاصله تا ...

 • Istanbul Modern ۱۵۰متر
 • Tunnel Square ۲۰۰متر
 • Pera Museum ۴۰۰متر
 • Galata Tower ۴۰۰متر
 • Museum of Innocence ۶۵۰متر
 • Cicek Passage ۷۵۰متر
 • Ataturk Bridge ۸۰۰متر
 • Galata Bridge ۱۰۰۰متر
 • Taksim Square ۱٫۴کیلومتر
 • Topkapi Palace ۲٫۱کیلومتر

مشخصات تماس

Refik Saydam Cad. Tepebasi Bulvari No:37 Beyoglu, Beyoglu, 34430 Istanbul, Turkey

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲