هتل ELITE WORLD TAKSIM

هتل ELITE WORLD TAKSIM Sehit Muhtar Cad. No:42, Beyoglu, 34435 Istanbul, Turkey

مشخصات

فاصله تا ...

 • Taksim Square ۴۰۰کیلومتر
 • Cicek Passage ۸۵۰کیلومتر
 • Museum of Innocence ۱٫۱کیلومتر
 • Dolmabahce Clock Tower ۱٫۱کیلومتر
 • Pera Museum ۱٫۲کیلومتر
 • Dolmabahce Palace ۱٫۴کیلومتر
 • Istanbul Modern ۱٫۴کیلومتر
 • Galata Tower ۱٫۸کیلومتر
 • Maiden's Tower ۲٫۸کیلومتر
 • Topkapi Palace ۳٫۱کیلومتر

مشخصات تماس

Sehit Muhtar Cad. No:42, Beyoglu, 34435 Istanbul, Turkey

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲