هتل ASIA KHIVA

هتل ASIA KHIVA K.Yakubova Street, 100125 Khiva, Uzbekistan

مشخصات

مشخصات تماس

K.Yakubova Street, 100125 Khiva, Uzbekistan

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲