هتل ALOFT KATHMANDU THAMEL

هتل ALOFT KATHMANDU THAMEL Chhaya Devi Complex, Amrit Marg, Kathmandu 44600, Nepal

مشخصات

فاصله تا ...

 • Garden of Dreams ۲۰۰متر
 • Citron Garden ۳۰۰متر
 • Chibahal Public Park ۳۵۰متر
 • Shaheed Smarak Park ۵۰۰متر
 • Thahity Chowk Park ۶۰۰متر
 • Dhobi Churko Park ۶۵۰متر
 • Narayanhiti Palace Museum ۷۰۰متر
 • Ranipokhari ۹۰۰متر
 • Samakhusi Children Park ۹۵۰متر
 • Ashoka Smriti Chaitya ۱٫۱کیلومتر

مشخصات تماس

Chhaya Devi Complex, Amrit Marg, Kathmandu 44600, Nepal

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۵:۰۰/۲۳:۳۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۰:۰۰/۱۲:۰۰