رواندا

مشخصات کشور

قاره: آفریقا
پایتخت: کیگالی
زبان رسمی: رواندایی، فرانسوی، انگلیسی و سواحلی
جمعیت: ۱۲٫۹ میلیون نفر
واحد پول: فرانک رواندا (RWF)

موقعیت