کنیا

مشخصات کشور

قاره: آفریقا
پایتخت: نایروبی
زبان رسمی: زبان انگلیسی و زبان سواحلی
جمعیت: ۴۷٫۵ میلیون نفر
واحد پول: شیلینگ کنیا (KES)

موقعیت