برزیل

مشخصات کشور

قاره: آمریکا
پایتخت: برزیلیا
زبان رسمی: زبان پرتغالی برزیل
جمعیت: ۲۱۷٫۷ میلیون نفر
واحد پول: رئال R$ (BRL)

موقعیت