ونیز

Venice

مشخصات شهر

کشور: ایتالیا
جمعیت: ۲۵۸٫۶ هزار نفر
ساعت:

موقعیت