سانتاندر

Santander

مشخصات شهر

کشور: اسپانیا
جمعیت: ۱۸۰ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۳۴
ساعت:

موقعیت