سمرقند

Samarkand

مشخصات شهر

کشور: ازبکستان
جمعیت: ۵۱۴ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۹۹۸۶۶
ساعت:

موقعیت