هانوی

Hanoi

مشخصات شهر

کشور: ویتنام
جمعیت: ۷ میلیون نفر
ساعت:

موقعیت