دانانگ

Da Nang

مشخصات شهر

کشور: ویتنام
جمعیت: ۸۸۷ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۵۱۱
ساعت:

موقعیت