بالی

Bali

مشخصات شهر

کشور: اندونزی
جمعیت: ۴ میلیون نفر
پیش شماره تلفن: ۶۲+
ساعت:

موقعیت